Sterke musea voor een sterk Groningen

Missie

Veel kleinere musea draaien grotendeels op vrijwilligers. Soms zelfs helemaal. Daardoor ontbreekt de mankracht of kennis om toekomstplannen te schrijven die nodig zijn om financiering te krijgen voor verbetering van het museale aanbod.

De Coöperatie Sterke Musea Groningen (U.A.) gaat de Groningse musea hierbij helpen door inzet van deskundigen. Ondersteuning kan op veel gebieden plaatsvinden, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfskunde, marketing, vrijwilligersbeleid en educatie en fondsenwerving.
Daarnaast zal er een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) worden uitgevoerd. Samen met de musea worden onderzoekcriteria opgesteld. De uitkomsten zijn van belang voor de individuele musea, voor de musea als geheel en om buiten het culturele veld aan te tonen wat de maatschappelijke kosten en baten van musea zijn.

Toukomst en hoe het is gekomen

Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen (NPG). NPG heeft 1,15 miljard beschikbaar gekregen voor Groningen als compensatie voor de aardbevingsproblematiek.

Toukomst heeft uit die NPG pot 100 miljoen toebedeeld gekregen voor ideeën die de Groningers zelf hebben aangedragen en die bijdragen aan brede welvaart en leefbaarheid in de provincie.
Begin 2020 stuurden Groningers 900 ideeën naar Toukomst. De bevolking kon stemmen en daarna hebben ruim 200 enthousiaste en betrokken Groningers deze ideeën gebundeld tot 59 projecten voor de toekomst van Groningen. In de 900 ideeën zaten 48 ideeën over en voor musea. In bundelsessies hebben een aantal musea en museaal betrokken organisaties het plan opgevat om een project te maken waarin veel van de wensen voor musea gerealiseerd kunnen worden. Het project is onder de naam Sterke musea voor een sterk Groningen ingediend.

Het Toukomstpanel heeft het bestuur geadviseerd om een tweetrapsraket van het project te maken. NPG heeft 2 miljoen voor 10 jaar toebedeeld om Groninger musea te helpen met het opstellen van de toekomstplannen (1e trap) en de werving van gelden bij zowel fondsen als NPG (2e trap). Als Coöperatie kunnen we samen het project tot een succes maken.

Mede mogelijk gemaakt door:
  • Nationaal programma Groningen Groningen Coöperatie Sterke Musea Groningen U.A.
  • Provincie Groningen Groningen Coöperatie Sterke Musea Groningen U.A.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.