Wat kunnen de museumadviseurs voor u betekenen?

Als lid van de Coöperatie Sterke Musea geniet u vele voordelen.
De adviseurs hebben 300 uur te besteden per museum per 10 jaar. De leden geven aan waar zij een advies over willen hebben. Dat kan van alles zijn; bijvoorbeeld het trekken van meer publiek, kijken naar verbeterplannen in de vaste opstelling, zoeken naar depotruimte, de wens om te verhuizen naar een ander gebouw of universele vraagstukken bijvoorbeeld over nieuwe wetgeving, duurzaamheid.

De adviseurs gaan met uw vraag aan de slag. Tijdens hun aanwezigheid in het museum geven zij ook adviezen over de dagelijkse gang van zaken die hen opvallen. Daarnaast helpen de adviseurs, indien nodig, op alle aspecten waarmee musea te maken hebben. Dat kan zijn over beheer en behoud, de presentatie, bezoekers in relatie tot marketing/pr, educatie, financiën, vrijwilligers, personeel en organisatie of wat verder ter tafel komt.

Het samen werven van subsidies bij fondsen en overheden is een belangrijke taak van de adviseur. Daarbij hoort het samen maken van het projectplan met een begroting/dekkingsplan. Ook zoekt de adviseur naar mogelijkheden om te kunnen aanhaken bij regelingen. Het in gezamenlijkheid voeren van gesprekken bij relevante stakeholders, mogelijke samenwerkingspartners of andere relevante instellingen vormen onderdeel van de adviestrajecten.

Alle adviezen, ideeën worden verwoord en gepresenteerd in een eindrapport.

De Coöperatie werkt nauw samen met Erfgoedpartners, het Meerjarenprogramma innovatie Musea Groningen en het Museum aan de Aa (dat verantwoordelijk is voor inhoudelijke samenwerking). Er is dus brede expertise voor de musea beschikbaar om zich door te ontwikkelen. Ook kan er worden gekeken naar een gezamenlijke oplossing voor nieuwe vragen in het werkveld.

Kortom, de Coöperatie geniet een brede expertise, biedt relevante ondersteuning, reden temeer om als museum lid te worden!

Nieuwsgierig, vragen?

Neem contact op met Marjon Edzes, 06–14440330

Mede mogelijk gemaakt door:
  • Nationaal programma Groningen Groningen Coöperatie Sterke Musea Groningen U.A.
  • Provincie Groningen Groningen Coöperatie Sterke Musea Groningen U.A.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.