Klooster Yesse

Klooster Yesse Coöperatie Sterke Musea Groningen U.A.

Het Bezoekerscentrum Klooster Yesse is als particulier initiatief gebouwd en opende op 2 september 2006 haar deuren. Het bezoekerscentrum staat op het voormalige kloosterterrein en vertelt de geschiedenis van het klooster. Het cisterciënzer klooster is als priorij gesticht in 1215 en in 1216 gewijd door Bisschop Otto II van Utrecht. Er hebben vermoedelijk zo'n 30 à 40 koorzusters in het klooster gewoond omringd door lekenzusters en -broeders om het noodzakelijke werk te verrichten. De koorzusters kwamen vooral uit gegoede stad-Groninger families. Ondanks dat het klooster een zelfstandig vrouwenklooster was en niet gekoppeld aan een mannenklooster kreeg zij de status van abdij. Rond 1400 raakte in West Europa het kloosterleven in verval en ontspoorden er veel kloosters, ook Yesse. Yesse kreeg gedurende de hele 16de eeuw te maken met geweld van buitenaf. In 1589 verlaten de zusters Yesse naar een refugium in Groningen dat zij gekocht hadden.


Foto: Hein Bekenkamp

Meer informatie op: https://www.kloosteryesse.nl

Wilt u nog meer zien? Ga dan naar de pagina Leden.

Mede mogelijk gemaakt door:
  • Provincie Groningen Groningen Coöperatie Sterke Musea Groningen U.A.
  • Nationaal programma Groningen Groningen Coöperatie Sterke Musea Groningen U.A.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.